VÄSTKUST     Text: Linus Carle

Västkust kan bli stadens pärla

Med närheten till naturen och Vänern så har Västkustområdet potential att bli en av Karlstads pärlor.

Västkust är ett av Karlstads viktigaste områden för att uppnå visionen Karlstad 100 000.

Här ska det bli attraktiva boenden med närhet till både grönska och vatten.

 

– Det är ett väldigt fint område, säger Kerstin Berg, stadsbyggnadsarkitekt på Karlstads kommun.

Västkust är ett av Karlstads kommuns största bostadsprojekt. Till en början var planen att bygga drygt 4 000 bostäder. Området sträcker sig mellan Klarälven i öster och Vänern i väster, och avgränsas av Bergvik i norr och Dingelsundet i söder.

 

Med närheten till naturen och Vänern så har Västkustområdet potential att bli en av Karlstads pärlor.

 

– Det är ett väldigt fint område, säger Kerstin Berg, stadsbyggnadsarkitekt på Karlstads kommun.

 

Västkust är ett av kommunens viktigaste områden för att uppnå visionen Karlstad 100 000.

 

– Bostadsbyggande i sådana attraktiva lägen är väldigt betydelsefullt för tillväxten av staden, säger Kerstin Berg.

 

Och Västkust har redan börjat ta form. På Zakrisdalsudden står ett 70-tal villor färdiga sedan några år. Ytterligare ett 20-tal bostäder byggs just nu på vägen ut mot Göteborgsudden. Och vid Kartberget har bygget startat av 32 bostadsrätts­lägenheter med utsikt över Klarälven. Sedan tidigare har ett antal villor byggts i samma område.

 

Men nyckelprojektet för Västkust är stadsdelen Grundviken. Där ska drygt 1 600 bostäder byggas. Ambitionen är att bostäderna ska vara omslutna av natur och vatten och där finns också möjlighet för restaurang, småbåtshamn och kallbadhus.

 

Den första etappen av Grundviken kallas Katrineberg och ligger närmast Vänern. Planförslaget innehåller cirka 750 bostäder. Detaljplanen har klubbats igenom av kommunfullmäktige – men sedan har privatpersoner överklagat till läns­styrelsen.

 

– Så fort planen vunnit laga kraft så sätter kommunen igång med att bygga infrastruktur för gator och ledningar. Sen kan bostadsbyggandet börja, säger Kerstin Berg.

 

Intresset bland exploatörerna är stort för Katrineberg. Peab, Skanska, Riksbyggen, Kärnhem och HSB är redo att börja bygga när detaljplanen vunnit laga kraft.

 

Förutom överklagandet av detaljplanen så har Västkustprojektet stött på andra problem. Vid Zakrisdals industriområde fanns planer på drygt 400 bostäder men där har markägarna nu backat.

 

– De mäktar inte med exploateringskostnaderna för infrastrukturen, säger Kerstin Berg.

 

Istället för bostäder så öppnar nu detaljplanen upp för mer industri, kontor och företag. Vad som händer med södra Zakrisdal är ännu oklart. Men enligt planprogrammet finns där utrymme för drygt 1 000 bostäder.

 

Exakt hur många bostäder det kan bli vid Västkust är svårt att säga. Så många som 4 000, som var förhoppningen, kommer det dock inte att bli. Men mellan 2 000 och 3 000 bostäder är inte omöjligt.

 

Västkustområdet ligger bara ett stenkast från Bergvik köpcentrum och Ikea så det finns närhet till livsmedelsbutiker och handel.

 

– Och tanken är att det ska finnas kollektivtrafik redan vid första inflyttning, säger Kerstin Berg.

Klart är: Om Västkust förverkligas så tar kommunen ett ordentligt kliv fram mot visionen Karlstad 100 000.

 

► Läs mer om Katrineberg.

– Bostadsbyggande i sådana attraktiva lägen är väldigt betydelsefullt för tillväxten av staden, säger Kerstin Berg, stadsbyggnadsarkitekt på Karlstads kommun.

”VÄSTKUST ÄR

ETT AV KARL-STADS STÖRSTA

BOSTADS-PROJEKT”

Bakgrund Västkust

Stora delar av marken var tidigare ett skyddsområde för ammunitionsfabriken Zakrisdalsverket. När tillverkningen av sprängmedel på 1990-talet flyttades till Bofors i Karlskoga så började kommunen titta på möjligheterna att bygga bostäder vid det före detta skyddsområdet. År 2006 antogs en fördjupad översiktsplan för Västkust som man sedan jobbat efter.