PRODUCERAD AV:

Active MediaPartner Nordic AB

 

TEXTANSVARIG:

Anders Olow

 

WEBBDESIGN & FORMGIVNING:

Masters of the Universe

 

FÖR BILAGOR KONTAKTA:

Kaleb Eriksson, 072-732 25 68

E-post

 

www.activemediapartner.com

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA:

Annica Granlund, Kommunikatör

Staben för de tekniska förvaltningarna, Karlstads kommun

E-post

 

www.karlstad.se