Tåg i tid skapar ny mötesplats i Väse

Väse centrum får en rejäl modernisering. I samband med utbyggnaden av Värmlandsbanan passar Karlstad kommun på att göra en helt ny detaljplan.

 

En referensgrupp med olika åldrar representerade har varit delaktiga i att diskutera och komma fram till vilka önskemål som finns bland invånarna.

 

I det arbetet har kommunen använt en metod som kallas designdialog, där man med hjälp av brickor med symboler i olika färger kan flytta runt olika funktioner som placeras runt på kartan som blir som en spelplan.

 

Underlaget som tagits fram i två workshopar med referensgruppen används nu i kommunens arbete med detaljplanen.

 

Utbyggnaden av Väse centrum, mötesspåret och passagen under järnvägen kommer att sätta igång redan under nästa år och förväntas stå färdigt under 2017.