STORA TORGET     Text: Cecilie Östby // Foto: Andreas Eliazon

Stora torget – som en paus i vardagen

Utställningen om planerna för Stora torget visades upp för Karlstadborna.

– Vi vill att torget ska ge tillbaka staden till medborgarna. En paus i vardagen som inte nödvändigtvis har med handel och kommersialism att göra, säger stadsbyggnadsdesigner Andreas Eliazon.

Efter den stora branden 1865 beslöt de starke männen i kommunen att torget skulle bli större och fungera som en brandgata. Idag är Stora torget med sina 7 000 kvadratmeter ett av Sveriges största. Kanske lite väl stort, tycker en del. Lite trist och händelselöst, tycker andra. Fint och stiligt, är det också några som tycker.

 

– Vi har tagit in åsikter från medborgarna om vad de tycker är bra och dåligt med torget idag. Det är bara början av en dialog som vi vill föra under hela omdaningen av Stora torget, säger Andreas Eliazon.

 

Hur Stora torget ska användas har varit uppe till diskussion under lång tid. I medborgardialogen kring torget har många synpunker och tankar kommit in, både stort och smått. Men det som de allra flesta är överens om är att det är trevligt med torghandeln.

 

– Det är en aktivitet som är återkommande och som ger liv och rörelse åt torget under hela året, säger Andreas Eliazon.

 

Några konkreta förslag har inte efterfrågats ännu. Ändå har det kommit in en del idéer. Bland annat att ha en isbana där på vintern, en storbildsteve, eller en större fontän.

 

– Vi kan inte se Stora torget som en solitär, utan se hur det kopplas till övriga stan. Hur torget hänger ihop med promenadstråk, cykelstråk och kollektivtrafiken. Om vi inte tänker på hur människor rör sig, så kan resultatet bli att man ändå inte rör sig på torget, säger Andreas Eliazon och fortsätter.

 

– Vi behöver ha en avsiktsförklaring för Stora torget. Mycket som pågår runt om i Karlstad har en koppling hit, exempelvis Resecentrum och Karlstadstråket. Tillsammans med de andra projekten ska det ge en hållbar, attraktiv helhet.

 

Medborgardialogen kommer att fortsätta kontinuerligt under hela projektet med Stora torget.

 

– Vi kommer inte att jobba på vår kammare, utan vi vill att det ska vara ett projekt som vi gör tillsammans med medborgarna, säger Andreas Eliazon.

”TORGHANDELN GER LIV OCH RÖRELSE ÅT TORGET”