Skattkärrs nya mötesplats

Skattkärrs centrum ska få en ny mötesplats där unga och gamla kan mötas och umgås. Ungdomar i Skattkärrskolans elevråd har fått uppdraget att komma med idéer kring utformningen av mötesplatsen. Även föreningar och verksamheter omkring området har tillfrågats.

 

Redan nu är det attraktivt för både barnfamiljer och äldre att bo i Skattkärr. Eftersom Karlstads universitet ligger så nära har det blivit ett populärt bostadsområde för dem som arbetar på universitetet.

 

Den nya vägen gör att det är enklare att ta sig in till centrum.

 

Nya mötesplatsen i Skattkärr ingår i ett större projekt att utveckla och göra Karlstads kommuns kransorter mer attraktiva för både dem som bor där och för besökare. Mötesplatser har redan byggts i Väse, Edsvalla, Vålberg och Molkom. Skåre står på tur efter Skattkärr.

Skattkärrs nya mötesplats inspireras av en ung generation.