Denna artikel är en annons

Segermo bygger Sveriges nya infrastruktur

I september började Segermo arbetet för Värmlands just nu största infrastruktursatsning – ombyggnaden av E18 mellan Björkås och Skutberget.

– Det är extremt viktigt för Karlstad att få fram en väl fungerande infrastruktur. Vi är helt beroende av det.

Det säger Daniel Pettersson, vd för Segermo som just nu är engagerad i flera projekt som handlar om att få både person- och godstransporter, vägar och järnvägar att tillsammans ge de bästa logistikförutsättningarna.

 

I september satte Segermo spaden i marken för Värmlands just nu största infrastruktursatsning – ombyggnaden av E18 mellan Björkås och Skutberget.

 

Segermo är utsedd av Trafikverket som huvudentreprenör och ombyggnaden ska öka trafiksäkerheten, minska miljöpåverkan och förbättra trafikflödena på en vägsträcka där cirka
14 000 fordon per dygn passerar.

 

E18 är en del av det nationella stamvägnätet och en viktig transportled för både regional, nationell och internationell trafik.

 

Nya E18 kommer att gå söder om Sörmons vattenskyddsområde och istället för två filer, som idag, kommer det bli fyrfältsväg med mitträcken. I projektet ingår även två nya trafikplatser och tre broar över E18.

 

Nuvarande E18 kommer att smalnas av och fungera som cykelled.

 

Området kring Björkås beräknas klart nästa år och området kring Smedbergsände året därpå.

 

– Vår största uppdragsgivare är Trafikverket, säger Daniel Pettersson. För deras räkning har vi bland annat byggt om bangårdar, anlagt mötesspår och byggt vägar och broar runt om i hela Sverige.

 

– Vår styrka är att vi har en helhetslösning, säger Daniel Pettersson. Vi kan alla teknikdelar inom mark och spår.

 

Segermo har sitt ursprung i Karlstad och bildades för bara tre år sedan, men både Daniel Pettersson och kompanjonen Hans Johnsen har lång erfarenhet inom byggbranschen.

 

De har varit så framgångsrika att de nyligen gick upp i den norska bolagsgruppen Nordic Rail Construction Group, NRC Group som är noterad på Oslobörsen.

 

– Därmed blir vi Nordens största och hittills enda börsnoterade infrastrukturbolag, säger Daniel Pettersson.

 

Kommer ni längre från Karlstad då?

 

– Nej, absolut inte. Tvärtom.

 

– Även om vi huvudsakligen arbetar med större järnvägs- och infrastrukturprojekt i hela landet, så drivs vi av en stark entreprenörsanda som i allra högsta grad gäller Karlstad och Värmland, säger Daniel Pettersson.

 

Det visar inte minst engagemanget för E18.

 

Segermo är också med och gör markarbete för nya bostadsområden, industrier och kommunala anläggningar. Bland annat till Coop Forum och Bergvik Köpcenter och för bostäder i Stockfallet. Just nu bland annat 40 000 m2 markarbete, väg och VA för Välsvikens nya industriområde som ska vara klart till sommaren.

 

Senaste uppdraget på boendesidan är ett uppdrag av Byggbolaget att göra markarbetena för de cirka 300 nya bostäder som ska byggas ute på Kanikenäset, Yttre hamn i Karlstad. Projekteringen är påbörjad och byggstart är planerad i början av nästa år.

 

– Projektet innehåller både hyres- och bostadsrätter och är unikt i Karlstad då allt ska byggas i en etapp, säger Daniel Pettersson.

Arbetet vid E18 Smedbergsände beräknas vara klart 2018.

Segermo gör markarbete för 300 nya bostäder på Kanikenäset.

40 000 m² markarbete, väg och VA för Välsvikens nya industriområde.