Resecentrum öppnar för nya rörelser

När tågstationen flyttas till nya Resecentrum, kommer barriären som idag finns mellan Karlstad centrum till området söder om järnvägen att minska. När Karlstad centrum på det sättet binds ihop med den inre hamnen kommer det att möjliggöra en helt ny stadsutveckling.

 

– Det kommer att påverka hur folk rör sig i stadskärnan. Vi gör ständigt analyser kring det, för att kunna påverka med hjälp av upprustning så att stadsbilden blir mer levande, säger Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen.

 

Handeln är enormt känslig för hur folk rör sig i staden, och de flesta butiker hamnar därför kring Soltorget.

 

– När ytan kring gamla tågstationen och busstationen frigörs blir det också möjligt med nya mötesplatser och affärsstråk, säger Jonas Zetterberg.

 

– Tillväxt är inte självklart, vi behöver anstränga oss för att hänga med. Vi vill satsa på de signalvärden som får människor att uppleva att vi är en stad som växer och utvecklas och att alla är välkomna, säger Jonas Zetterberg.

Vi måste anstränga oss om staden ska växa, säger Jonas Zetterberg.