LEDARE     Foto: Erik Mårtensson, Andreas Eliazon & Karlstads kommun

Karlstadborna ska känna sig stolta

Livskvalitet Karlstad 100 000 vill ge 100 000 invånare allt det goda vi har och dessutom bygga nytt med grönska och vatten väl bibehållet.

Karlstad ska vara en kommun för alla, en plats där du trivs och som du är stolt över. Vi försöker ständigt utveckla Karlstad för att hela tiden bli lite bättre. Men vad gör egentligen att en människa trivs? Ja, det ser olika ut för olika männi­skor och vi måste hitta en balans där Karlstad har något för alla.

 

Vi tror på att skapa en tät, sammanhängande, dynamisk och grön stad, som bygger på sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Det ska vara enkelt och spännande att röra sig i staden. Vi vill skapa mötesplatser som är till för männi­skor och knyta samman stadsdelarna genom att bygga nytt och bra.

 

Karlstads kommun har en vision om livskvalitet för 100 000 invånare och nu pågår flera spännande projekt för att åstadkomma just detta. Vårt uppdrag att få Karlstad att växa innebär att bygga bostäder och skapa nya lokaler för ett växande näringsliv.  Fler människor innebär också ökad efterfrågan på både kultur och fritidsaktiviteter.

 

Men att växa innebär inte bara att bygga nya områden utan att också bygga mer i redan etablerade områden samtidigt som vi bevarar grönska och annat som ger livskvalitet. Att Karlstad förtätas är en naturlig utveckling, kommunen växer och som en följd av det vill fler människor bo i de centrala delarna av Karlstad. Genom att förtäta staden får Karlstadborna dessutom kortare reseavstånd och det blir lättare att bygga ut en bra och kostnadseffektiv kollektivtrafik. Vi vill skapa en hållbar utveckling med goda livsmiljöer, som inte är bilberoende.

 

Karlstad är på många sätt omgivet av vatten vilket skapar både möjligheter och utmaningar. Vi vill göra det mesta av denna fantastiska tillgång och skapar därför attraktiva platser vid vattnet för att Karlstadborna ska få ännu mer tillgång och glädje av vårt unika läge intill Klarälven och Vänern.

 

Det händer fantastiskt mycket i Karlstad som innebär förändringar för Karlstadborna och då blir information till och dialog med medborgarna i alla åldrar än viktigare. Det är viktigt att kunna förstå den utveckling vi ser och att känna stolthet över sin egen stad, min stad Karlstad som växer på ett hållbart sätt. Vi hoppas att denna tidning ska ge en bild av några av de största projekten som pågår just nu och vart vår kommun är på väg.

Ingrid Näsström, Stadsbyggnadsdirektör och

Ulf Nyqvist, Kommundirektör