Grön stad

Balans mellan nya bostäder

och gröna oaser

En grönskande plan

Karlstad satsar inte bara på nya bostäder, nya stadsrum och ny kollektivtrafik. Även stadens parker och grönområden ska få mer utrymme.

– Grönskan har stor betydelse för hälsan. Lever du nära naturen upplever du mindre stress, ökad koncentration och kreativitet, säger stadsbyggnadsarkitekten Maria Lindström.

Artiklar