KANOTEN     Text: Cecilie Östby // Foto: Karlstads kommun

Första byggloven för

Tullholmsviken klara

Karlstad får en egen sjöstad invid Vänerns strand. Med sina 700 nya lägenheter är nya bostads­området Kanoten den största byggsatsningen Karlstad någonsin har gjort. Först ut är Skanska med 40 lägenheter i Tullholmsviken.

Det kommer att kännas som att kontinenten kommer lite närmare, säger stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharif.

 

Utformningen av hus, grönområden och dagvattenhantering är inspirerad av andra nya sjönära stadsdelar som Hammarby Sjöstad och Liljeholmskajen i Stockholm, BO01 i Malmö och Aker Brygge i Oslo.

 

– Det finns många fler inspirerande exempel både internationellt och nationellt som vi tittat på. Bland annat blir det en kaj längs med hela vattenlinjen, säger Ossman Sharif.

 

Framförallt är det viktigt att bygga en stadsdel där människor både bor och arbetar. Det gör att det blir en plats där människor vistas dygnet runt, en blandstad som ger en levande stadsdel.

 

– Redan nu har vi 2 000 arbetsplatser i området för Kanoten, så den delen är redan uppfylld. Det som tillkommer nu är bostäder med verksamhetslokaler i bottenplan och ett utbyggt system för dagvattenhantering i form av minikanaler, säger Ossman Sharif.

 

Karlstads kommun har arbetat med planläggningen för området i fyra år. Inför varje nytt projekt görs en omfattande utredning och analys av bland annat utformningen, gestaltningen, markförhållanden, hälsa och säkerhet och så vidare. Hur hög exploateringsgrad ska husen få? Hur ska förhållandet mellan grönområden och boendeområden planeras? Hur ska man göra för att kunna nå effekten av en stadsdel som lever dygnet runt?

 

I samband med planläggningen av Kanoten har speciellt husens höjd varit uppe till diskussion.

 

– Vi är medvetna om att Karlstads silhuett till viss del förändras med nya höga hus. Och kanske är det oundvikligt i en stad som expanderar och utvecklas.

 

– Vi har kommit fram till att det ska få byggas höga hus på vissa delar av området som har bedömts vara lämpliga, säger Ossman Sharif.

 

– Det gäller till exempel tolv våningar i anslutning till den planerade torgytan mitt i området, tio våningar längs kajpromenaden för att markera den planerade kajpromenaden och ett fjorton våningars höghus längs Hammaröleden.

 

Kyrktornet har diskuterats som ett riktmärke i Karlstad.

 

– Enligt den godkända förtätningsstudien 2009 bör planering av nya höghus respektera kyrktornet som orienteringspunkt.

 

Detaljplan för Kanoten är fastställd. Det enda som återstår är att byggherrarna ska ansöka om bygglov.

 

Nyligen fick Skanska bygglov för 40 lägenheter och PEAB står på tur med bygg­lovansökan för cirka 100 lägenheter längs hamninloppet.

 

– Allt kommer inte att bli färdigt på en gång, utan bygget kommer att pågå i etapper. Hela Kanoten kommer inte att vara färdig förrän om kanske tio till femton år, säger Ossman Sharif.

Foto: John Persson

Utmaningen är att planera en levande stadsdel där man både bor och

arbetar och vistas dygnet runt, säger stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharif.

”ATT KARLSTADS SILHUETT FÖRÄNDRAS ÄR OUNDVIKLIGT NÄR STADEN VÄXER.”