Denna artikel är en annons

En hållbar stad, närmare vattnet

Karlstad står inför många spännande utmaningar som kommer att göra vår stad ännu mer attraktiv. På Skanska utvecklar vi och bygger bostäder, kontor och infrastruktur. Vi har och vill ha en viktig roll i att hjälpa till med att göra vardagsliv, arbete och resande enklare och samtidigt mer hållbart. Just nu är vi bland annat med och skapar spännande förutsättningar i Karlstads bästa kajläge – Tullholmsviken. Första etappen sålde slut rekordfort och snart startar etapp två.

 

Vill du veta mer om Tullholmsviken? Gå in på bostad.skanska.se och anmäl intresse.

Nu startar nästa etapp av Tullholmsviken

Flera står i kö efter att Brf Strandudden sålde slut på bara fyra månader. Snart börjar Skanska försäljningen av etapp två vid Tullholmsviken.

 

– Det är en fantastisk försäljningsuccé, säger Magdalena Nääs, projektutvecklare på Skanska. Hon tror att det framförallt är läget som attraherar; sjönära med bara tio minuters promenad till Stora Torget.

– Förutom sjöutsikt, är balkong väldigt högt på önske­listan för bostadsletare. På Tullholmsviken får man båda delar, fortsätter hon.

 

Många väljer bostadsrätt efter husförsäljning eller istället för hus.

Under hösten 2017 sker inflyttningen i etapp ett.

I etapp två kommer ungefär 55 lägenheter erbjudas med upp till fem rum och kök.

– Nu hoppas vi att fler barnfamiljer kommer vilja bo här, säger Magdalena Nääs.

Flera står redan på kö till säljstarten våren 2016.

Lägenheterna kommer säljas utifrån Skanskas egna kösystem.

– För den som är intresserad, lönar det sig att anmäla intresse redan nu, säger Magdalena Nääs.

”Steget mellan hus och lägenhet ska kännas enkelt.”

Vattennära läge ger geotekniska utmaningar

Tullholmsviken har sina speciella utmaningar med läget intill vattenbrynet på Tullholmsviken.

 

– Vi har arbetat länge med projektet på Skanska tillsammans med bland annat geotekniska experter för att hitta rätt byggmetod, säger Fredrik Rydberg, projektchef för entreprenadproduktion på Skanska.

 

Planeringen har kontinuerligt pågått med olika kostnadskalkyler och analyser för att hitta rätt produkt. Bara för någon vecka sedan gick bygglovet igenom. Fredrik känner sig nöjd.

– Det är roligt att intresset är så stort för Tullholmsviken, säger han. En utmaning har varit att klara detaljplanens krav på översvämningsnivåer.

 

Detaljprojekteringen är i slutskedet och en produktionsstart planeras inom kort.

Kommunens planerade flytt av Packhusgatan är en förutsättning för starten av etapp 2.

– I etapp två kommer nya utmaningar där vi just nu arbetar med att hitta attraktiva planlösningar ihop med en effektiv produktionsmetod, säger Fredrik.

– Vi löser en fråga i taget och prövar olika alternativ.

Skanska planerar att bygga fler hus på Tullholmsviken. Därför känns det viktigt att vi hittar rätt produkt på första kvarteret för att kunna bygga vidare på det i kommande kvarter.

Smarta och hållbara lösningar för framtiden

Få ägnar det en tanke när det fungerar. När det inte fungerar skapar det enorma påfrestningar och irritation.

 

– Bästa betyget vi kan få är att ingen hör av sig, säger Christer Danielsson, projektchef för mark- och VA-arbeten inom Skanska.

Han och hans medarbe­tare startar upp arbetena med Gator och VA i ett gammalt lantligt område strax norr om Stockfallet som ska länkas samman med redan befintligt villabebyggelse.

– Vi vill alltid se om vi kan göra det smartare och bättre för kunden, att bidra med vår kompetens så att kunden får en bättre produkt, säger Christer.

 

Projektet vid Edsgatan ligger nära naturen. Christer är road av att granska gamla kartor för att se hur samhället vuxit fram över tiden.

– Det känns vitalt med nybyggen. Om det inte byggs är det ju ett samhälle i stiltje men man ska samtidigt ha respekt för att andra kan ha en helt annan åsikt, säger han. För de flesta är vatten- och avloppssystemet något som bara finns där och som man märker först när det inte fungerar.

 

Området kommer, när det står färdigt, att bestå av ca 2 km nya gator med tillhörande belysning, ca 2,2 km vatten- och avloppsledningar och möjliggöra byggnation av både radhus och villor. Total kommer projektet att han-tera ca 45 000 m³ jord och berg och inriktning är att, i mesta möjliga mån, återanvända materialen.

– Skanska har ett uttalat mål att minska klimatpåverkan i och av våra projekt, att bygga ett grönare samhälle. Ett mål vi upplever vi delar med kunden Karlstad kommun.