Attraktivt att resa kollektivt

En helt ny bussterminal kommer att byggas vid Resecentrum. Därmed blir hela det kollektiva resandet samlat till en enda punkt som gör det enklare för resenärerna.

 

– Framtidens busstrafik måste både vara miljövänlig och ta hänsyn till resenärernas behov så att det blir attraktivt att resa kollektivt, säger Robert Sahl­berg, affärsutvecklingsansvarig och projektledare för stadstrafiken i Resecentrum.

 

Som det ser ut idag är resandet utspritt över Karlstad. Från tågstationen går det inte att se länstrafikens busstation, och stadstrafikens närmaste hållplats ligger dold bakom ett hörn.

 

– Det är en bit att gå mellan de olika färdmedlen och det i sin tur skapar osäkerhet bland resenärerna. När allt blir lättillgängligt och ligger i närheten av varandra, kommer det kollektiva resandet att öka, säger Robert Sahlberg.

 

Det finns gott om forskning kring kollektivtrafik som tydligt pekar på att resenärer inte vill känna sig osäkra när de kommer till en ny stad. Verkar det för krångligt, väljer de hellre att ta bilen.

 

– Vi behöver också vara i framkant när det gäller ny teknik så att de resande slipper ta sig an att läsa broschyrer eller gå in på svårtillgängliga hemsidor för att få trafikinformation. Ju mer intuitivt resandet blir, desto större blir också attraktionskraften, säger Robert Sahlberg.

 

Nya Resecentrum öppnar också upp för möjligheten att skapa en depå för att ladda elektriska bussar vid Resecentrum och även skapa särskilda stråk och påfyllnadsstationer vid flera hållplatser.

 

– Vi ser att framtidens resande kommer att vara helt utsläppsfritt i Karlstad. Vi har lite mindre bussar i trafik redan nu som är eldrivna. Utvecklingen går så rasande snabbt, så den kommer att ha hunnit så långt när Karlstad C är färdigt, att vi kan byta ut bussarna till dess. Det kommer troligtvis att bli billigare att köra helt elektriskt än med det system vi har idag, säger Robert Sahlberg.

 

Att dessutom utveckla området kring Karlstad C med service och butiker påverkar kollektivresandet ytterligare.

 

– Kan man göra lite ärenden medan man väntar på bussen och på det sättet minska vardagsstressen, då tror jag många fler kommer att välja att resa kollektivt än att ta bilen, säger Robert Sahlberg.

Foto: Ulo Maasing

Framtidens busstrafik blir helt utsläppsfri, säger Robert Sahlberg.